scrollh:
Delen:

Detectie

Voor controle van producten op sluiting, juiste stand of aanwezigheid kunnen allerlei detectoren worden ingezet. Wij kunnen dit natuurlijk combineren met een uitstoter en een uitstootbaan.


Dud-detectorenEen Dud-detector inspecteert zonder aanraking of een glazen pot of fles goed vacum gesloten is.

KlepelbruggenEen klepelbrug tast de bovenkant van een rij producten af om fysiek te controleren of er producten aanwezig zijn in de afzonderlijke kanalen van een kanaalgeleiding.

DetectiebruggenEen detectiebrug kan met fotocellen worden uitgerust voor controle op aanwezigheid van een product of rij producten.


LabeldetectorenEen labeldetector controleert na het etiketteren op aanwezigheid en juiste plaatsing van labels.

UitstootbanenEen uitstootbaan van de gewenste capaciteit vangt de afgekeurde producten op.

© 2018 - 2B Conveyor Systems - Privacyverklaring